Kivitalolaskin

Kustannuslaskenta

Kivitalolaskin on pientalorakentajan hankesuunnittelua helpottava, rakennuskustannuksia arvioiva työväline. Laskimella voit arvioida yleisimpien pientalohankkeiden rakennuskustannukset jo ennen, kuin varsinaisia suunnitelmia on olemassa.
Laskimen avulla voit helposti ja nopeasti tarkastella ja vertailla eri rakennevaihtoehtojen ja materiaalivalintojen kustannusvaikutuksia. Omien materiaalivalintojesi perusteella saat laskinta käyttäen taloratkaisullesi alustavan, sitoumuksettoman kustannusarvion.

Laskimen on laatinut Mittaviiva Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Betoniteollisuus ry:n tilauksesta. Mittaviiva Oy vastaa kustannusten laskentaan tarvittavan tiedon hankinnasta ja muokkauksesta. Hinnat päivitetään kerran vuodessa. Tutustu Kivitalolaskimeen täällä.