Suunnittelu

Suunnittelu

Onnistuneessa kodin suunnittelussa huomioidaan tontin ominaisuudet, kuten mm. ilmansuunnat, tontin muodot, korkeuserot, ympäröivät rakennukset, näkymät ja mahdolliset kaavamääräykset.

Rakentamisen eteneminen budjetissa ja aikataulussa on rakennuttajan vastuulla, ellei muuta ole sovittu. Päätöksien teko edellyttää hyvää suunnittelua ja asioihin paneutumista. Jo luonnossuunnitteluvaiheessa pitää pystyä tekemään kestäviä päätöksiä, tilaratkaisut, huonesijoittelu ja niiden koot, yms. pitää päättää tässä vaiheessa. Ne ovat päätöksiä jotka vaikuttavat kustannuksiin ja suunnittelijan ohjeistamisella budjetista, saadaan kustannukset pysymään hallinnassa.
Suunnitteluvaiheessa talon kustannuksista sitoutuu n. 80 %, joten ei ole yhdentekevää miten ja kuka talon suunnittelee.  Säästät aikaa ja rahaa valitsemalla suunnittelijat, jotka ovat tehneet työtä kivitalojen parissa.

Toteutukseen tarvittavat ammattilaiset, kuten vastaava työnjohtaja/projektinvetäjä kannattaa valita jo projektin alkuvaiheessa. He pystyvät avustamaan tarjouksien tekemisessä ja vertailussa, aikataulujen laadinnassa sekä sopimusten teossa.

Rakentamispäätöksen jälkeen tontin hankinta on ensimmäinen konkreettinen toimenpide. Tontin hankintaan kannattaa panostaa, sillä sen ominaisuudet vaikuttavat rakentamiskustannuksiin. Arvioinnissa voi käyttää apuna esimerkiksi pääsuunnittelijaa.

Tasamaatontti on yleensä edullisin vaihtoehto, mutta maaperän kantavuus vaikuttaa myös kustannuksiin. Pehmeä savi- ja silttipohja edellyttää usein kallista paalutusta tai massanvaihtoa. Kallio edellyttää usein louhintaa.

Tontin ilmansuunnat, kasvillisuus, näkymät ja maastonmuodot kannattaa tutkia ennen ostopäätöstä. Pohjaveden korkeusasema, kunnallistekniikka ja mahdolliset purettavat rakennukset sekä naapuruston sijainti kannattaa selvittää. Viranomaisilta on saatavissa asemakaavamääräykset ja kiinteistörekisteritiedot, joihin on hyvä tutustua, ettei tule yllätyksiä.

Luonnossuunnittelu

On hyvä aloittaa nykyisen asunnon hyvien ja huonojen puolien kartoittamisesta. Kun yhdistät tähän omat tarpeesi ja toiveesi, nämä luovat hyvän pohjan suunnittelulle. Ammattilainen osaa neuvoa tontin valinnassa ja luonnossuunnittelussa sekä huomioi kaavan vaatimukset.

Kerro budjetti arkkitehdille hyvissä ajoin. Ammattitaitoinen suunnittelija ottaa huomioon sen ja tekee suunnitelmat sen mukaan. Kun luonnossuunnittelua aletaan tehdä, on oltava käytössä pohjatutkimus ja asiallinen pintavaaituskartta eli maaston korkeuksien mukaan piirretty kartta. Ilman niitä ei taloa voida optimoida tontin olosuhteisiin sopivaksi.

Talon suunnittelu tulisi tehdä kokonaisvaltaisesti kaikki osa-alueet huomioiden alusta asti. Niin talosta syntyy toimiva ja kustannuksiltaan järkevä kokonaisuus. Samalla kun valitset arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, kannattaa valita myös rakenne- ja LVIS-suunnittelijat. Rakennesuunnittelijalta kannattaa kysyä rakenteiden järkevyydestä ja kustannuksista ennen rakennuslupakuvien lopullista piirtämistä. Lvi- ja sähkösuunnitelmien vaatimat kanavat ym. erikoisratkaisut on edullisinta selvittää ennen rakennekuvien valmistumista, jotta ne tulevat huomioitua ajoissa. Näin arkkitehdin luonnoksesta saadaan nopeimmin toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Samalla voidaan välttää kalliiksi tulevia ratkaisuja talon muodossa ja rakenneratkaisuissa

Lopulliset lupa- ja rakennesuunnitelmat

Kun luonnokset on hyväksytty, tee urakoitsijavalinnat. Lopulliset lupa- ja rakennekuvat on edullisinta tehdä valittujen materiaalin mukaan. Tarkista urakoitsijan urakkahinta lopullisilla suunnitelmilla. Näin pääset edullisimpaan ratkaisuun.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös rakentamisessa. Alueidensa parhaat suunnittelijat löydät Yhteystiedot-kohdasta.

Vastaava työnjohtaja tulee hankkia viimeistään töiden alkaessa. Vastaava työnjohtaja varmistaa että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaisesti. Hän seuraa että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä tilaa kunnan rakennusvalvonnasta tarvittavat katselmukset. Vastaava työnjohtaja myös valvoo että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä. Vastaava työnjohtaja tulee hyväksyttää paikallisella rakennusvalvonnalla. Vastaavan työnjohtajan työhön voidaan sisällyttää myös muita tehtäviä, luettelo tyypillisistä tehtävistä on esitetty RT-kortissa 80306.

Rakentamisen eteneminen budjetissa ja aikataulussa on rakennuttajan vastuulla, ellei muuta ole sovittu. Jos oma aika ei riitä rakennuttamistehtävien hoitoon, kannattaa palkata ammattirakennuttaja. Rakennuttajien tarjoamia palveluja ovat mm. aikataulusuunnittelu ja -valvonta, tarjouskyselyjen hoitaminen sekä urakkaneuvottelujen käyminen ja urakkasopimusten teko. Ammattirakennuttajalla on tiedossaan parhaat paikalliset urakoitsijat, jolloin lopputuloksen haluttu laatu saavutetaan varmimmin ja kustannukset pysyvät kurissa. Rakennuttamistehtäviä voidaan niin sovittaessa sisällyttää myös vastaavan työjohtajan tehtäviin.

Alueidensa parhaat vastaavat työnjohtajat, erityisalojen työjohtajat ja rakennuttajat löydät Yhteystiedot -kohdasta.