Erikoissuunnitelu

Erikoissuunnittelu

Rakennushankkeen suunnittelussa tarvitaan pääsuunnittelijan ja arkkitehdin lisäksi pohjatutkija, energialaskija, rakennesuunnittelija sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat. Pohjatutkija laatii maaperätutkimusten pohjalta yksityiskohtaiset perustapalausunnot, joista selviää maan kantavuus ja siihen sopiva perustaminenpa.

Energialaskija tekee rakennuksen energiaselvityksen ja miettii rakenteita ja ratkaisuja energiankulutuksen kannalta.

Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen rakennesuunnitelmista, lujuuslaskelmista sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. LVIS-suunnittelija tekee rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien sekä sähköistyksen ja kaapeloinnin suunnittelun.

Rakennesuunnitelmat kannattaa teetättää kerralla valmiiksi kaikkien rakenteiden osalta. Työmaalla on ajoissa kuvat, joiden mukaan työ etenee helposti ja materiaalihankinnat on helppo aikatauluttaa, turhat seisokit maksavat aina. Mahdollisista tyomaalla tehdyistä rakenteisiin vaikuttavista muutoksista on aina sovittava rakennesuunnittelijan kanssa.

Ulkoseinän rakenne kannattaa valinta ennen lupakuvien ja rakennesuunnitelmien tekoa. Materiaalien ominaisuudet esim. mitoituksessa kannattaa huomioida lupakuvissa ja rakennesuunnitelmien tulee vastata toteutuksessa käytettäviä materiaaleja. Muutokset tehtyihin suunnitelmiin vaikuttavat aina kustannuksiin.

Täältä löydät osaavat kivitalon rakennesuunnittelijat sekä LVIS-suunnittelijat ja energialaskijat.