Arkkitehti1

Luonnos- ja arkkitehtisuunnittelu

Rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen tulee nimetä suunnittelua koordinoiva henkilö, pääsuunnittelija, joka useimmiten on arkkitehti.
Pääsuunnittelija vastaa siitä, että suunnittelijoiden yhteistyö ja tiedonkulku toimii, suunnitelmat ovat yhteensopivia ja että suunnitteluaikataulut pitävät. Työnaikaiset muutokset päivitetään suunnitelmiin.

Arkkitehti tekee rakennuksen sijoittelun, ulkoasun, muodon ja tilojen suunnittelun tilaajan tavoitteiden pohjalta siten, että rakennuksesta tulee toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus. Arkkitehdin vastuulla on yleensä myös lupa-aineiston kokoaminen ja rakennusluvan hakemiseen liittyvät viranomaisneuvottelut.
Budjetti kannattaa selvittää suunnittelijan kanssa jo luonnosvaiheessa jolloin luonnokset ovat mahdollisimman lähellä toteutettavissa olevaa kokoa
Hyvä suunnittelu ja kerralla kaikki kuvat kuntoon säästää suunnittelukustannukset jo rakentamisen aikana takaisin.

Lopullisilla luonnoskuvilla kannattaa tehdä ulkoseinämateriaalien valinta.  Ajoissa tehdyt päätökset varmistavat tuotteiden ja tekijöiden saatavuuden ajoissa ja työmaa etenee toivotussa aikataulussa. Rakennuslupakuvat kannattaa tehdä valitun materiaalin mukaan jolloin voi hyödyntää materiaalien ominaisuudet parhaiten.

Osaavat arkkitehdit löydät täältä.